Que la utilització de la intel·ligència artificial al treball quotidià dels cossos de seguretat sigui una situació absolutament normalitzada podria resultar sorprenent fa uns anys, però avui dia, el binomi ésser humà-tecnologia és una realitat molt integrada en les metodologies de treball del sector, essent la lectura de matricules un actiu de valor més en la lluita contra el crim.