Mobilitat i Seguretat Viària

Un municipi més amable, sostenible i segur

Contribuïm a reduir el risc d’accidents i la inseguretat a la carretera, combatre la indisciplina viària, pacificar les zones urbanes, i adquirir un control real per part de l’administració pública i les autoritats responsables del trànsit en matèria de mobilitat urbana.

Beneficis d’un projecte fiable

Icona - Reducció de la sinistralitat i mortalitat
Reducció de la sinistralitat i mortalitat
Icona - Reducció de la velocitat inadequada o excessiva
Reducció de la velocitat inadequada o excessiva
Icona - Pacificació del trànsit
Pacificació del trànsit als nuclis urbans i travesseres
Icona - Sensació de seguretat en l’espai urbà
Augment de la sensació de seguretat en l’espai urbà
Icona - Millora en la relació vianants-vehicles
Millora en la relació vianants-vehicles
Icona - Control i ordenació del trànsit
Millor control i ordenació del trànsit
Icona - Reducció del trànsit d’agitació
Reducció del trànsit d’agitació
Icona - Millora del procés sancionador
Millora del procés sancionador

Les Solucions

La darrera tecnologia al servei de la mobilitat

Proveïm als municipis i els cossos de seguretat amb solucions intel·ligents de darrera generació.

AlphaDataManager

AlphadataManager permet al municipi la gestió unificada i senzilla de diferents solucions de Mobilitat, com ara Controls d’Accés i Permanència a Nucli Urbà, Controls de Velocitat, o Controls Semafòrics. A més, us permetrà una ràpida i segura gestió de les propostes de sanció, i la connexió amb l’organisme de recaptació i gestió tributària.

Control d'accés i permanència

Els controls d’accés i permanència són una solució que permet la restricció i el control de l’accés de vehicles a carrers i espais públics mitjançant sistemes de lectura de matrícules. Es pot definir un temps màxim de permanència, habilitar horaris i configurar permisos per a vehicles residents o autoritzats. És una solució ideal per a la pacificació del trànsit a les zones urbanes i el foment de zones de vianants.

Zona de baixes emisions

Zona de Baixes Emisions (ZBE)

Sistema de control de baixes emissions per a restringir l’accés als vehicles més contaminants, permetent millorar la qualitat de l’aire i el medi ambient en zones estratègiques.

Control semafòric

Aquesta solució controla l’incumpliment de les restriccions de pas regulats amb semàfor vermell. La solució detecta els vehicles que no respecten els semàfors; es fotografia el vehicle i la matrícula, i s’enregistra la infracció en una seqüència d’imatges probatòries (abans, durant i després de la línia de detenció).

Gestió de pàrquing públic i control d'aforament

Aquesta solució regula les zones delimitades d’aparcament municipal mitjançant lectors de matrícules i s’adapta a les vostres necessitats, podent configurar diferents opcions de regulació dels espais d’aparcament. La solució permet el control exhaustiu de l’aforament de cada zona d’aparcament, sense dependència de la configuració de restricció de pas, integració amb barreres, etc.

Cinemòmetre

Sistema de detecció d’infraccions per excés de velocitat en vies urbanes i interurbanes. Aquesta solució, de clar efecte dissuasiu, està basat en el reconeixement precís i automàtic de la velocitat dels vehicles que hi circulen. És una solució ideal per a reduir la velocitat en zones estratègiques o punts amb més risc d’accidents o inseguretat. Ofereix grans resultats a l’hora de reduir l’accidentalitat i les conductes incíviques.

Control de zones de càrrega i descàrrega

Es tracta d’una solució de videovigilància molt efectiva per a la detecció d’aparcaments indeguts en zones de càrrega i descàrrega. Es pot utilitzar per a la monitorització de diferents àrees on la parada o l’estacionament està prohibit, o àrees amb limitació del temps d’estacionament. La seva gestió des d’AlphaDataManager inclou també la gestió de les propostes de sancions que s’hi desprenen.

Radar pedagògic

Solució de caire preventiu per la millora de la seguretat en vies urbanes o interurbanes. El radar pedagògic permet un major control de la velocitat i el flux de vehicles en zones de trànsit de vianants. A més del caràcter dissuasiu de la solució, aquesta emmagatzema les dades per poder extreure estadístiques relatives al trànsit. La solució es pot personalitzar en català o en castellà.

Ens ocupem de tot

Solucions preparades pel present, i pel futur

Alphanet

Més d’una dècada treballant amb el sector municipal

Les nostres solucions funcionen arreu el territori català. Els nostres projectes a més de 160 municipis ens avalen.

Voleu millorar la seguretat viària al municipi o rebre assessorament?

Contacteu amb nosaltres i us informem.