Select Page

Seguretat Viària

Transformem els carrers en un espai segur de convivència

Contribuïm a reduir el risc d’accidents i la inseguretat a la carretera, combatre la indisciplina viària, pacificar les zones urbanes, i adquirir un control real per part de l’administració pública i les autoritats responsables del trànsit en matèria de seguretat viària.

Beneficis d’un projecte fiable

Icona - Reducció de la sinistralitat i mortalitat
Reducció de la sinistralitat i mortalitat
Icona - Reducció de la velocitat inadequada o excessiva
Reducció de la velocitat inadequada o excessiva
Icona - Pacificació del trànsit
Pacificació del trànsit als nuclis urbans i travesseres
Icona - Sensació de seguretat en l’espai urbà
Augment de la sensació de seguretat en l’espai urbà
Icona - Millora en la relació vianants-vehicles
Millora en la relació vianants-vehicles
Icona - Control i ordenació del trànsit
Millor control i ordenació del trànsit
Icona - Reducció del trànsit d’agitació
Reducció del trànsit d’agitació
Icona - Millora del procés sancionador
Millora del procés sancionador

Les Solucions

La darrera tecnologia al servei de la seguretat viària

Proveïm als municipis i els cossos de seguretat amb solucions intel·ligents de darrera generació.

Mòdul de Seguretat Viària

Aquest mòdul d’AlphadataManager permet al municipi la gestió unificada i senzilla de diferents solucions de Seguretat Viària, com ara Controls d’Accés i Permanència a Nucli Urbà, Controls de Velocitat, o Controls Semafòrics. A més, us permetrà una ràpida i segura gestió de les propostes de sanció, i la connexió amb l’organisme de recaptació i gestió tributària.

Els controls d’accés i permanència són una solució que permet la restricció i el control de l’accés de vehicles a carrers i espais públics mitjançant sistemes de lectura de matrícules. Es pot definir un temps màxim de permanència, habilitar horaris i configurar permisos per a vehicles residents o autoritzats. És una solució ideal per a la pacificació del trànsit a les zones urbanes i el foment de zones de vianants.

Aquesta solució controla l’incumpliment de les restriccions de pas regulats amb semàfor vermell. La solució detecta els vehicles que no respecten els semàfors; es fotografia el vehicle i la matrícula, i s’enregistra la infracció en una seqüència d’imatges probatòries (abans, durant i després de la línia de detenció).

Sistema de detecció d’infraccions per excés de velocitat en vies urbanes i interurbanes. Aquesta solució, de clar efecte dissuasiu, està basat en el reconeixement precís i automàtic de la velocitat dels vehicles que hi circulen. És una solució ideal per a reduir la velocitat en zones estratègiques o punts amb més risc d’accidents o inseguretat. Ofereix grans resultats a l’hora de reduir l’accidentalitat i les conductes incíviques.

Ens ocupem de tot

Solucions preparades pel present, i pel futur

Alphanet

Més d’una dècada treballant amb el sector municipal

Les nostres solucions funcionen arreu el territori català. Els nostres projectes a més de 160 municipis ens avalen.

Voleu millorar la seguretat viària al municipi o rebre assessorament?

Contacteu amb nosaltres i us informem.