Alphadatamanager

La plataforma líder en dades de trànsit

Seguretat ciutadana, mobilitat i anàlisi de dades per a Smart cities.

;
Estadístiques en dades de vehicles

Una plataforma: tres àrees d’actuació

AlphaDataManager és la plataforma de gestió i explotació de dades que transforma tota la informació que capten els sistemes de reconeixement de matrícules en el coneixement necessari per ajudar a prendre les decisions més encertades.

Vehicle policial

Seguretat Ciutadana

Col·laboració policial

Llistes negres i avisos

Investigacions policials

Anàlisi per a prevenció

App policial per a patrulles

Tránsit de vehicles

Mobilitat

Zones de Baixes Emissions (ZBE)

Controls d’accés i permanència (ZAR)

Controls semafòrics

Gestió de pàrquing públic

Cinemòmetres

Control de zones de càrrega i descàrrega

Estadistiques en dades de vehicles

Smart Analytics

Seguretat ciutadana

Mobilitat i trànsit

Turisme

Medi ambient

Economia

Efectivitat i eficiència multidispositiu

Càmera de circuit tancat de Tv

AlphaAlert

AlphaAlert és l’App mòbil que porta el potencial de AlphaDataManager al carrer, on ocorre l’acció. Amb aquesta aplicació, s’obté un avantatge en el terreny, amb la recepció d’alertes i accés immediat a la informació de valor que es necessita.

Càmeres policials corporals

Mapa Dinàmic

El Mapa Dinàmic és una representació visual, per a tenir en el videowall, que mostra en temps real, tot el que succeeix en el teu municipi, des de la situació dels teus lectors de matrícules, fins a la localització de les patrulles actives, i totes les teves alertes.

Pensada per al present i el futur

Cloud segur i basat en web

Entorn Web i Cloud securitzat

Accessibilitat i disponibilitat de manera segura en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Icona - Actualitzacions i millores constants

Actualitzacions i millores constants

Actualitzacions automàtiques i una evolució constant per adaptar l’eina a les vostres necessitats.

Icona - Funcionament fàcil i intuïtiu

Funcionament fàcil i intuïtiu

Un disseny adaptat per a una millor experiència d’usuari. Interfície senzilla i intuïtiva.

Integrada amb el vostre entorn

AlphaDataManager és una peça fonamental a la seva ciutat. El disseny modular i la capacitat per connectar-se amb l’entorn fan que sigui la plataforma perfecta per a les ciutats intel·ligents del present i del futur.

Icona - Captadors de dades

Captadors de dades

Lectors multimarca

Sistemes videovigilància

Sensors mobilitat

Sensors medi ambient

Icona - Hub tecnològic de ciutat

Hub tecnològic de ciutat

Plataformes de ciutat

Sistemes d’informació geogràfica (GIS)

ERP Policials

Plataformes IoT

Plataformes i apps ciutadanes

Icona - BD externes

BD externes

Connexió amb DGT

Padró municipal

BD públiques

Altres BD externes

Un entorn de col·laboració únic

AlphaDataManager fa que cossos de policia local i administracions puguin compartir informació i col·laborar de manera segura en un entorn de col·laboració únic. Voleu formar-ne part?

Municipis subscrits a ADM

Lectors connectats

Vehicles detectats/mes

Una plataforma diferent. Una plataforma intel·ligent

AlphaDataManager és una plataforma amb intel·ligència pròpia. Analitza i aprèn de les dades disponibles per oferir coneixement a l’usuari. Mitjançant algorismes de Machine Learning és capaç d’oferir informació de valor a partir de les dades que gestiona.

ADM utilitza algorismes de millora de les dades que capten els lectors, oferint informació depurada i verificada.

A partir d’una matrícula, ADM reconeix patrons, identifica relacions entre dades i aporta coneixement als usuaris.

Adaptada a l’administració

ADM està alineada amb els principals estàndards de l’administració a l’àmbit de la seguretat, la interoperabilitat per a gestió de ciutats intel·ligents, i amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Voleu una demostració?