Alphadatamanager

La plataforma líder en dades de trànsit

Seguretat ciutadana, mobilitat i anàlisi de dades per a Smart cities.

;
Estadístiques en dades de vehicles

Una plataforma: tres àrees d’actuació

AlphaDataManager és la plataforma de gestió i explotació de dades que transforma tota la informació que capten els sistemes de reconeixement de matrícules en el coneixement necessari per ajudar a prendre les decisions més encertades.

Vehicle policial

Seguretat Ciutadana

Col·laboració policial

Llistes negres i avisos

Investigacions policials

Anàlisi per a prevenció

App policial per a patrulles

Tránsit de vehicles

Mobilitat

Zones de Baixes Emissions (ZBE)

Controls d’accés i permanència (ZAR)

Controls semafòrics

Gestió de pàrquing públic

Cinemòmetres

Control de zones de càrrega i descàrrega

Estadistiques en dades de vehicles

Smart Analytics

Seguretat ciutadana

Mobilitat i trànsit

Turisme

Medi ambient

Economia

Pensada per al present i el futur

Cloud segur i basat en web

Entorn Web i Cloud securitzat

Accessibilitat i disponibilitat de manera segura en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Icona - Actualitzacions i millores constants

Actualitzacions i millores constants

Actualitzacions automàtiques i una evolució constant per adaptar l’eina a les vostres necessitats.

Icona - Funcionament fàcil i intuïtiu

Funcionament fàcil i intuïtiu

Un disseny adaptat per a una millor experiència d’usuari. Interfície senzilla i intuïtiva.

Integrada amb el vostre entorn

AlphaDataManager és una peça fonamental a la seva ciutat. El disseny modular i la capacitat per connectar-se amb l’entorn fan que sigui la plataforma perfecta per a les ciutats intel·ligents del present i del futur.

Icona - Captadors de dades

Captadors de dades

Lectors multimarca

Sistemes videovigilància

Sensors mobilitat

Sensors medi ambient

Icona - Hub tecnològic de ciutat

Hub tecnològic de ciutat

Plataformes de ciutat

Sistemes d’informació geogràfica (GIS)

ERP Policials

Plataformes IoT

Plataformes i apps ciutadanes

Icona - BD externes

BD externes

Connexió amb DGT

Padró municipal

BD públiques

Altres BD externes

Un entorn de col·laboració únic

AlphaDataManager fa que cossos de policia local i administracions puguin compartir informació i col·laborar de manera segura en un entorn de col·laboració únic. Voleu formar-ne part?

Municipis subscrits a ADM

Lectors connectats

Vehicles detectats/mes

Una plataforma diferent. Una plataforma intel·ligent

AlphaDataManager és una plataforma amb intel·ligència pròpia. Analitza i aprèn de les dades disponibles per oferir coneixement a l’usuari. Mitjançant algorismes de Machine Learning és capaç d’oferir informació de valor a partir de les dades que gestiona.

ADM utilitza algorismes de millora de les dades que capten els lectors, oferint informació depurada i verificada.

A partir d’una matrícula, ADM reconeix patrons, identifica relacions entre dades i aporta coneixement als usuaris.

Adaptada a l’administració

ADM està alineada amb els principals estàndards de l’administració a l’àmbit de la seguretat, la interoperabilitat per a gestió de ciutats intel·ligents, i amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Voleu una demostració?