Una tecnologia única per disposar de les millors dades

AlphaDataManager compta amb la tecnologia AI TrueData, que mitjançant Intel·ligència Artificial i la potència del Cloud Computing, és capaç d’aprendre a partir de la informació recollida pel parc de lectors de matrícules connectats a la plataforma, per així oferir informació de més qualitat i descobrir dades inesperades.

El sistema aprèn de la informació disponible

El sistema, dotat amb Intel·ligència Artificial, aprèn a associar i verificar informació relativa a cada vehicle.

Dades més fiables cada dia que passa

Com més informació va emmagatzemant el sistema, més es depura la informació i es rebutgen els errors i les imprecisions.

Et donem dades quan no hi ha dades

A partir de les interrelacions i la capacitat d’aprenentatge, el sistema ofereix informació que els lectors no poden identificar.

INFORMACIÓ COMPLETA I VERAÇ

“AlphaDataManager és un ecosistema d’informació únic al món. Afegeix valor a les tasques de les forces policials i els governs locals generant dades veraces a partir de la seva pròpia intel·ligència.”

Voleu saber més sobre AI TrueData i AlphaDataManager?

Contacteu amb nosaltres i us informem.