Consultoria en seguretat pública

Assessorament i suport en polítiques de seguretat

A Alphanet hem sumat la nostra experiència i capacitat de diagnosi amb la de grans professionals experts en gestió i anàlisi en seguretat ciutadana i criminologia per a oferir un complet servei de consultoria mitjançant anàlisi de dades.

Persones esperant per creuar pas de vianants

Serveis

Ens adaptem a les vostres necessitats

Plans Locals

El pla local de seguretat és el principal instrument estratègic per a la definició i la gestió de polítiques orientades a la millora de la seguretat pública. Proporciona una sèrie d’importants beneficis per a la vida social i econòmica del municipi, així com per la mateixa administració i serveis locals.

Diagnosis seguretat

L’anàlisi de la seguretat ciutadana permet identificar i analitzar patrons, i tendències sobre la delinqüència, l’incivisme i la mobilitat urbana. Aquesta informació ajuda a les administracions a desplegar els recursos d’una manera més eficaç i a dissenyar estratègies de prevenció.

Auditories CPTED

Segons la Llei 4/2003, les corporacions locals que disposin de policia local, han de trametre al Departament d’Interior de la Generalitat , una memòria de gestió que ha d’incloure la informació següent:
a) Els serveis prestats l’any anterior
b) Les dades estadístiques sobre fets coneguts al municipi
c) Les dotacions de recursos humans i materials

Consultoria GIS

Mitjançant la integració de la tecnologia GIS recopilem, processem i analitzem les dades sobre seguretat i les transformem en eines que ofereixen suport en la presa de decisions en matèria de seguretat. Ho fem mitjançant mapes delinqüencials, mapes d’inseguretat i amb la participació ciutadana.

Amb la col·laboració de

ASECRIM

Perquè confien en nosaltres?

Som líders en seguretat municipal a Catalunya

Experiència

Des de 2007 al sector de la seguretat municipal amb més de 200 municipis com a clients.

Adaptabilitat

L’experiència ens ha permès conèixer problemàtiques molt diverses, dotant-nos d’un gran poder d’adaptació a qualsevol municipi.

Professionalitat

Apliquem criteri, objectivitat i rigor en cada acció que fem i treballem braç a braç amb vosaltres durant tot el projecte.

Resultats

Els municipis obtenen una visió més objectiva sobre la seguretat pública, permetent prendre mesures efectives i eficients i estalviar recursos.

Esteu interessats o teniu algun dubte?

Demaneu’nos pressupost o contacteu amb nosaltres i us informem.