Control d’accés i permanència

La solució per a regular l’accés del trànsit motoritzat

Permet regular l’accés i/o la permanència de vehicles a via pública o en zones d’aparcament municipal. Inclou un espai per a la gestió de totes les propostes de sanció que emeten els Controls d’Accés que tingueu en funcionament al vostre municipi.

Control d'accés i permanència
Dibuix funcionament control d'accés
Com funciona

Propostes de sanció per a vehicles no autoritzats

Mitjançant sistemes de lectura de matrícules (i opcionalment amb pilones automàtiques que complementen la solució), es controlen tots els vehicles que circulen a la zona regulada, emetent la sanció que pertoqui en cas que el vehicle no estigui a una llista de vehicles autoritzats, o superi el temps màxim de permanència permès a la zona.

Aplicacions

El control d’accés és una solució transversal

El seu ús permet solventar multiples necessitats on s’ha de limitar el volum del trànsit i a la vegada permet obtenir dades estadístiques a partir de la informació dels vehicles.

Zona de vianants

La solució permet crear illes de vianants a zones estratègiques del municipi per a potenciar la pacificació del trànsit i la seguretat viària. D’aquesta manera es millora la qualitat de vida i la salut dels ciutadans, fomentant l’activitat física, l’oci, el comerç i mètodes de transport més sostenibles.

Aparcament Municipal

Permet controlar l’accés i la permanència dels vehicles a les zones d’aparcament municipals. D’aquesta manera s’optimitza l’ús de les places amb un temps equitatiu per a tothom i es pot sancionar automàticament als infractors.

Aparcament Parc Natural

La nostra solució, molt versàtil, també és una opció molt adient per regular l’accés de vehicles als parcs naturals. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir l’afluència massiva de trànsit i així protegir el medi ambient.

Característiques Principals

La solució més completa del mercat al vostre abast

 • EGestió de múltiples horaris i durades de restricció de pas, adaptades a les vostres necessitats.
 • EPossibilitat de definició de temps de permanència.
 • EGeneració automàtica de les propostes de sanció.
 • EProves d’infracció concloents.
 • EGestió de llistes de vehicles autoritzats i llistes blanques (per a vehicles municipals o d’emergència).
 • EDesactivació controlada de la solució per a esdeveniments o dies assenyalats.
Dibuix Control d'accés i permanència
Gestió de sancions

Gestió de sancions: senzilla, controlada i segura

 • EValidació, correcció i cancel·lació de les propostes de sanció en un sol clic.
 • EIntegració automatitzada amb organismes de gestió tributària (Diputacions, Consells Comarcals, etc.).
 • ECreeu il·limitats tipus de sancions adaptades a les vostres ordenances municipals.
 • EDeseu la imatge de l’evidència davant possibles reclamacions.
 • EConserveu i consulteu l’històric de totes les exportacions de sancions realitzades.

Portal extern d’autoritzacions per a entitats privades

La solució inclou un portal perquè entitats privades, com ara hotels, gestionin la seva pròpia llista de vehicles autoritzats per accedir a les zones regulades amb Controls d’Accés.

 • EActivació retroactiva -des del dia anterior- de l’autorització per a evitar reclamacions, amb cancel·lació automàtica de sancions incorrectes.
 • EPortal web extern securitzat (protocol https). Control de l’accés dels usuaris externs mitjançant credencials úniques, transferides des d’AlphaDataManager.
 • ECapacitat per administrar l’accés d’il·limitades entitats per a gestionar autoritzacions.

També som integrables amb portals externs de tercers per a gestionar autoritzacions de vehicles, permetent adaptar-nos a les vostres casuístiques d’accès.

Portal de vehicles autoritzats control

Esteu interessats o teniu algun dubte?

Demaneu’nos pressupost o contacteu amb nosaltres i us informem.